آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که تا پایان شهریور ۱۳۹۵ تعداد ۴۱,۸۰۰ دستگاه خودپرداز در کشور می باشد. البته این آمار مشکلاتی نیز دارد که با تعداد واقعی تفاوت دارد. به عنوان مثال آمار برخی بانکها و موسسات مثل تجارت، رسالت، عسکریه (ملل) و رسالت صفر می باشد.

اصلاح اعداد جدول مذکور  ما را به عددد تقریبی ۴۸,۰۰۰ می رساند که چارت زیر نشان دهنده سهم بانکها از خودپرداز ها می باشد.

 

iran-atm-stats

آمار خودپرداز ایران، منبع: جداول داده ای بانک مرکزی

به اشتراک بگذارید:
error: برای مجوز انتشار مطالب با ما تماس بگیرید