ماژولها

کارت خوان Creator CRT310N

کارت ریدر موتوری کریتور

کارت خوان Creator CRT350N

کارت ریدر موتوری کریتور

اسکناس پرداز Glory NMD100

کش دیسپنسر اصطکاکی گلوری

کارت خوان Sankyo ICT3K7-3R6940

کارت ریدر موتوری سنکیو

کارت خوان Creator CRT310

کارت ریدر موتوری کریتور

چاپگر رسید Nippon NP-3511D

رسید پرینتر حرارتی نیپون

کارت خوان Sankyo ICT3Q8-3A0280

کارت ریدر موتوری سنکیو

چاپگر ژورنال Nippon NP-3551

ژورنال پرینتر حرارتی نیپون

کارت خوان Creator CRT350

کارت ریدر موتوری کریتور

کارت خوان Sankyo ICT3K5-3R6290

کارت ریدر موتوری سنکیو

پینپد Justtide E6020

پینپد جاستاید


error: برای مجوز انتشار مطالب با ما تماس بگیرید