خودپرداز سالنی توسن تکنو۴

تماس بگیرید

مشیری- شیراز

دستگاه  سالم می باشد

1 سال گارانتی توسن دارد

قیمت: 29.500.000

شماره تماس: 09171197121

تاریخ انتشار: 96/07/18

تاریخ اعتبار: 96/08/18

error: برای مجوز انتشار مطالب با ما تماس بگیرید