تعداد خودپرداز در ایران

به گزارش بانک مرکزی، تا پایان سال 1402، بیش از 62 هزار خودپرداز در کشور فعال می باشد که حدود 22 درصد آن در تهران و 78 درصد در شهرستهان ها نصب شده است.

آمار خودپرداز 1402

مطابق گزارش بانک مرکزی تعداد 450 میلیون کارت بانکی صادر شده که حدود 128 میلیون آن در تهران و 322 میلیون در شهرستان ها می باشد.

تعداد خودپرداز به ازای هر 100 هزار نفر

با در نظر گرفتن جمعیت حدود 90 میلیون نفری در سال 1402، به طور متوسط به ازای هر 100 هزار نفر حدود 69 دستگاه خودپرداز وجود دارد. به عبارتی دیگر برای هر 1450 نفر یک دستگاه خودپرداز وجود دارد. تعداد خودپرداز به ازای هر 100 هزار نفر در کشور کره جنوبی در سال 2020 تعداد 260 عدد و در کشور کانادا در سال 2021 تعداد 212 عدد بوده است.

هر ایرانی حدود 5 کارت بانکی

برای 90 میلیون نفر، 450 میلیون کارت بانکی صادر شده که نشان می دهد هر ایرانی به طور متوسط حدود 5 کارت بانکی دارد.

بیشترین تعداد خودپرداز مربوط به کدام بانک می باشد؟

بیشترین تعداد خودپرداز در کشور متعلق به بانک ملی با 8,372 دستگاه خودپرداز و پس از آن بانکهای صادرات و ملت به ترتیب با 5,186 و 4,526 عدد می باشند.

آمار خودپرداز در ایران

آمار خودپرداز تا پایان 1402

 

رشد تعداد خودپرداز ها پس از 6 سال

مقایسه آمار خودپرداز تا پایان سال 1402 با شهریور 1397 نشان می دهد که تعداد خودپرداز در کشور از 55 هزار عدد به 62 هزار عدد رسیده و به طور متوسط 13 آمادرصد رشد داشته است.

به روز نبودن آمار خودپرداز بانک مرکزی

متأسفانه در گزارش فوق، آمار خودپرداز تعدادی از بانکها به روز نیست و خودپرداز ایران به ناچار طبق همین گزارش، مطلب خود را منتشر کرده است.

 

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *