در حال بارگذاری...

آرشیو برچسب ها : تاریخچه خودپرداز

صدسالگی خودپرداز – پیش بینی 50 سال آینده خودپرداز – بخش اول

پیرو نوشته 50 سالگی خودپرداز، توجه شما را به پیش بینی Mike Lee (CEO, ATM Industry Association) در مورد 50 سال آینده خودپرداز (از 1396-2017 تا 1446-2067) جلب می کنیم. پنجاه سال پیش، دستگاه خودپرداز در قالب روبات دوستانه ای در دیوار کار خود را شروع کرد و به مشتریان در خیابان پول پرداخت می

error: Content is protected !!