در حال بارگذاری...

آرشیو برچسب ها : درآمد عابربانک

درآمد خودپرداز شخصی

عضویت در کانال خودپرداز ایران درآمد خودپرداز شخصی در صورتی که شما صاحب یک خودپرداز شخصی باشید، با استفاده مشتریان از دستگاه شما، درآمد خودپرداز شخصی به شما تعلق می گیرد. جدول کارمزد تراکنشهای شتابی به شرح ذیل می باشد. کارمزد پرداخت وجه طبق این فرمول محاسبه می شود: (atmiran.com) مبلغ پرداختی x سهم پذیرنده