قطعات BCU

در فروشگاه خودپرداز ایران کلیه قطعات ماژول BCU یا Bundle Carriage Unit موجود می باشد. قطعات BCU مانند موتور، چنگک، پلایر و ….