نمایش دادن همه 6 نتیجه

تسمه بلند پرینتر رسید مشتری تکنو Long Receipt Printer Belt

Code: 18090

تسمه بلند چاپگر رسید مشتری تکنو 4

تسمه رسید مشتری

Receipt Printer Belt for Techno 4 ATM

تسمه کوتاه پرینتر رسید مشتری تکنو Short Receipt Printer Belt

Code: 18091

تسمه کوتاه چاپگر رسید مشتری تکنو 4 و 5

تسمه رسید مشتری

Receipt Printer Belt for Techno 4 and Techno 5 ATM

چاپگر رسید مشتری Receipt Printer for Techno6 – GWI

Code: 17716

چاپگر رسید مشتری تکنو 6

Receipt Printer for Tosan Techno 6 ATM

کارکرده