در حال بارگذاری...

سوالات متداول

  • همه
  • شرایط محل نصب
  • عمومی قبل از خرید
  • کارمزد و درآمد

UPS (یو پی اس) مخفف  Uninterruptible Power Supply یا منبع تغذیه بدون وقفه می باشد. این دستگاه بین برق شهر و مصرف کننده (مثلاً خودپرداز) قرار گرفته و با استفاده از باتری خود، در هنگام قطع برق شهر، مانع خاموش شدن مصرف کننده می شود. مدلهای مختلف یو پی اس، همچنین از خودپرداز در برابر نوسانات و مشکلات برق شهر نیز محافظت می کنند. نصب یو پی اس برای خودپرداز الزام نیست اما داشتن آن، مخصوصاً مدلهای آنلاین، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه، توصیه می شود.

بله، همه افراد حقیقی و حقوقی با داشتن مکان مناسب نصب خودپرداز می توانند اقدام به خرید دستگاه خودپرداز و مشارکت با بانک بنمایند.

اگر هزینه خرید دستگاه و لوازم جانبی حدود 35 میلیون تومان و سرمایه در گردش و پرداختی روزانه دستگاه را حدود 15 میلیون تومان در نظر بگیریم، ماهیانه 3 میلیون کارمزد خواهید داشت. پس درصد سود ماهیانه 6% و سالیانه آن 72% خواهد بود.

بطور متوسط به ازای هر پنج میلیون تومان پرداخت روزانه، حداقل ماهی یک میلیون تومان کارمزد دریافت می کنید. مثلاً اگر روزانه دستگاه شما 15 میلیون تومان پرداخت کند، کارمزد دریافتی ماهیانه حداقل 3 میلیون تومان خواهد بود.

UPS (یو پی اس) مخفف  Uninterruptible Power Supply یا منبع تغذیه بدون وقفه می باشد. این دستگاه بین برق شهر و مصرف کننده (مثلاً خودپرداز) قرار گرفته و با استفاده از باتری خود، در هنگام قطع برق شهر، مانع خاموش شدن مصرف کننده می شود. مدلهای مختلف یو پی اس، همچنین از خودپرداز در برابر نوسانات و مشکلات برق شهر نیز محافظت می کنند. نصب یو پی اس برای خودپرداز الزام نیست اما داشتن آن، مخصوصاً مدلهای آنلاین، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه، توصیه می شود.

بله، همه افراد حقیقی و حقوقی با داشتن مکان مناسب نصب خودپرداز می توانند اقدام به خرید دستگاه خودپرداز و مشارکت با بانک بنمایند.

اگر هزینه خرید دستگاه و لوازم جانبی حدود 35 میلیون تومان و سرمایه در گردش و پرداختی روزانه دستگاه را حدود 15 میلیون تومان در نظر بگیریم، ماهیانه 3 میلیون کارمزد خواهید داشت. پس درصد سود ماهیانه 6% و سالیانه آن 72% خواهد بود.

بطور متوسط به ازای هر پنج میلیون تومان پرداخت روزانه، حداقل ماهی یک میلیون تومان کارمزد دریافت می کنید. مثلاً اگر روزانه دستگاه شما 15 میلیون تومان پرداخت کند، کارمزد دریافتی ماهیانه حداقل 3 میلیون تومان خواهد بود.

error: Content is protected !!