قطعات NF200

در فروشگاه خودپرداز ایران کلیه قطعات ماژول NF200 یا Note Feeder موجود می باشد. قطعات NF مانند تسمه کوچک و بزرگ، شفت و کلیه ریز قطعات.