در حال بارگذاری...

خودپرداز تکنو5 (یک سال کارکرد)

واتساپ یا تلگرام به 09202864726

نوع دستگاه:تکنو5
بمدت کارکرد:ا یکسال
وضعیت گارانتی:فاقد گارانتی
قیمت: 33.500.000
کاملا سالم به شرط
شماره تماس: 09331611219

تاریخ انتشار: 96/09/29

تاریخ اعتبار آگهی: 96/10/29

error: Content is protected !!