در حال بارگذاری...

خود پرداز NCR 5886

واتساپ یا تلگرام به 09202864726

6 ماه کارکرد

6 ماه گارانتی توسن

دستگاه سالم و در حال کار با سوئیچ بانک آینده می باشد

قیمت: 22 میلیون

شماره تماس: 09125681349

تاریخ انتشار: 96/07/15

تاریخ اعتبار: 96/08/15

error: Content is protected !!