در حال بارگذاری...

آرشیو برچسب ها : اتصال خودپرداز به سامانه صیاد

تعلل بانک‌­ها در اتصال خودپرداز‌‌ها به سامانه صیاد‌‌

تعلل بانک‌­ها در اتصال خودپرداز‌‌ها به سامانه صیاد‌‌

با توجه به اینکه میزان استفاده مردم از چک‌های جدید، به میزان ۵۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده رسیده است، ضرورت دارد شبکه بانکی به تعهد خود، یعنی ایجاد امکان ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد به وسیله خودپردازها تا پایان سال، عمل کند. بعد از تصویب قانون جدید چک در آذر‌ سال 1397،

error: Content is protected !!