اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص وجوه واریزی به حساب‌های تجاری

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکتر...

ادامه مطلب