اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص وجوه واریزی به حساب‌های تجاری

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکتر...

ادامه مطلب

دور جدید برخورد با حساب های اجاره ای و کارت خوان های بی هویت

تازه ترین خبرها حاکی از گام های جدید در نظام بانکی برای سامان دهی کارت خوان های منفصل از سامانه مالیاتی و نیز جلوگیری از سوء استفاده ها...

ادامه مطلب