در حال بارگذاری...

آرشیو برچسب ها : ژورنال پرینتر

معرفی چاپگر ژورنال (Journal Printer)

چاپگر ژورنال یا ژورنال پرینتر، چاپگری در دستگاه خودپرداز است که از دید مشتری پنهان و در کابینت بالای خودپرداز جا دارد. ژورنال پرینتر کلیه وقایع رخداده برای دستگاه را چاپ و نگهداری می کند. البته در دستگاهها و نرم افزارهای مختلف، نحوه ثبت این اطلاعات متفاوت است اما کلیات آنها شبیه به هم است.

error: Content is protected !!