به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در روزهای سیزدهم و چهاردهم دیماه امسال در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

این همایش با حضور بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های مرتبط با حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک برگزار می گردد.

این دوره از همایش به دبیری علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار خواهد شد.

محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین» می باشد.

ابعاد سیاستی و نهادی؛ نقش و جایگاه شبکه بانکی؛ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات؛ الزامات بین‌المللی و مدل‌های نوظهور از محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است.

در بخش ابعاد سیاستی و نهادی به موضوعات نقش و جایگاه بانک مرکزی، نظام اطلاعاتی بانک‌ها، قوانین و مقررات مورد نیاز، بازمهندسی نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور و استانداردسازی فرآیندهای بانکی پرداخته خواهد شد.

در محور نقش و جایگاه شبکه بانکی به موضوعاتی پرداخته خواهد شد که از جمله آنها نقش بانک‌ها در مواجهه با مدل‌های کسب و کار نوظهور؛ هوشمندسازی عملیات و خدمات بانکی؛ هم افزایی یا واگرایی ذی‌نفعان؛ تبیین جایگاه شرکای تجاری نوظهور؛ مسئولیت اجتماعی در بانکداری؛ مدل‌های مطلوب کسب و کار PSPها؛ بازتعریف ساختار مدیریتی و نیروی انسانی در بانک‌ها؛ بازطراحی الگوهای مدیریتی و شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان و … هستند.

هوشمندسازی سیستم‌های امنیتی؛ طراحی پلتفرم‌های جدید پرداخت؛ سخت افزار و شبکه و شبکه‌های مخابراتی و اپراتورها موضوعات محور زیرساخت‌های فناوری اطلاعات این همایش هستند.

یکی دیگر از محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک، الزامات بین‌المللی است که در این بخش به موضوعاتی مانند تحولات مورد نیاز نظارتی و قانون گذاری، تطابق با استانداردهای بین المللی، کشف تقلب و مبارزه با پولشویی و چالش‌ها و فرصت‌های اتصال به نظام‌های پرداخت بین المللی پرداخته خواهد شد.

در محور مدل‌های نوظهور نیز به موضوعات فین تک (Fintech)، بانکداری اجتماعی و پول‌های دیجیتال پرداخته خواهد شد.

تاریخ:

13 و 14 دی 1395

محل:

مرکز همایشهای برج میلاد

وبسایت:

http://conf.mbri.ac.ir/ebps6

Rate this post