پنجاه سال پیش در چنین روزی (27 ژوئن 1967 – 6 تیر 1346) اولین خودپرداز در شعبه Enfield بانک Barclays در لندن رونمایی شد. دیگر لازم نبود مردم صبر کنند تا تعطیلات آخر هفته تمام شود تا بتوانند پول دریافت کنند.

مخترع دستگاه خودپرداز، John Shepherd-Barren، همواره در فکر ساخت دستگاهی بود که بتواند بصورت اتوماتیک پول پرداخت کند. وی معتقد بود وقتی دستگاه فروش شکلات هست، پس پراخت اتوماتیک اسکناس هم ممکن است.

این دستگاه “hole in the wall” یا “سوراخ در دیوار” نامیده میشد.

اولین پرداخت وجه اتوماتیک به مخترع ATM

 

جمعیتی که برای بازدید از اولین خودپرداز جمع شده اند

 

اولین خودپرداز در دنیا

 

 

Rate this post