درباره نمایشگاه

این نمایشگاه که به عنوان بزرگترين رويداد ايران در زمينه بورس، بانک و بيمه سالانه با حضور جمع كثيری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمينه بورس، بانک و بيمه برپا می گردد، فرصت بسيار مغتنمی است تا شركتهای فعال، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازديد دست‌اندركاران و متخصصان اين عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد اين عرصه، فعاليتها و نوآوری های آتی خود را معرفی نمايند.

لذا به اطلاع كـليه علاقمندان و فعالان در اين حـوزه مهم و كليدی می رساند یازدهمین دوره اين نمايشگاه بين المللی در فروردين ماه 1397 در محل دائمی نمايشگاه بين المللی تهران برگزار خواهد شد.

در اين راستا ستاد برگزاری قصد دارد با رويكردی متفاوت خدمات ويژه ای را جهت هرچه بهتر معرفی كردن شركت كنندگان در اين نمايشگاه ارائه نمايد. با اين اميد كه برگزاری اين رويداد بزرگ بـا مشاركت كليه دست انـدركـاران، گـامی رو به جلو در راسـتای اعتلاء و انعكاس هر چه بيشتر توانمنديهای شرکت های حاضر در داخل و حوزه بين الملل باشند.

تاریخ:

27 الی 30 فروردین 1397

محل:

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

وبسایت:

http://iranfinex.ir

Rate this post