مشتریان محترم می توانند از یکی از روشهای زیر نسبت به پرداخت اقدام نمایند:

  1. پرداخت اینترنتی در فروشگاه سایت
  2. پرداخت کارت به کارت از طریق دستگاه خودپرداز، نرم افزارهای موبایل یا سایر روشها و ارائه رسید به همکاران فروش
  3. پرداخت از طریق شعب بانک
  4. پرداخت نقدی در محل شرکت توسط وجه نقد یا چک بانکی
  5. از طریق دستگاه پوز در محل شرکت
4.5/5 - (4 امتیاز)