رویداد سیملس 2019

رویداد Seamless 2019 (نام سابق: نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه)، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 21 و 22 فروردین 1398 در دوبی برگزار می گردد.

Rate this post