در حال بارگذاری...

آرشیو برچسب ها : آینده خودپرداز

صدسالگی خودپرداز – پیش بینی 50 سال آینده خودپرداز – بخش دوم

در بخش اول به تراکنشهای بدون کارت، iBeacons و خودپردازهای سیاری که با نرم افزار موبایل کنترل می شدند، اشاره شد.این فرآیند تحول در صنعت ما احتمالا با افزوده شدن تکنولوژیهای هوش مصنوعی جدید به نرم افزار ATM، شتاب گرفته و محدوده و انواع خدمات در دسترس را گسترش می دهد. در عین حال، هوش مصنوعی

error: Content is protected !!