در حال بارگذاری...

آرشیو برچسب ها : فرق خودپرداز دیواری و سالنی

فرق خودپرداز دیواری و سالنی

خودپردازها از منظر محل نصب به دو دسته دیواری یا سالنی طبقه بندی می شوند. خودپرداز دیواری خودپرداز دیواری یا TTW (Through The Wall) خودپردازی است که در دریچه نصب می گردد. برای نصب این دستگاه، معمولاً در دیوار یا شیشه دریچه ای تعبیه شده و دستگاه در داخل ساختمان قرار داده شده و قسمت

error: Content is protected !!