خودپردازها از منظر محل نصب به دو دسته دیواری یا سالنی طبقه بندی می شوند.

خودپرداز دیواری

خودپرداز دیواری یا TTW (Through The Wall) خودپردازی است که در دریچه نصب می گردد. برای نصب این دستگاه، معمولاً در دیوار یا شیشه دریچه ای تعبیه شده و دستگاه در داخل ساختمان قرار داده شده و قسمت جلویی آن شامل مانیتور و دریچه های ورود کارت و خروج رسید و اسکناس و …، در دسترس مشتری خواهد بود. درب گاوصندوق دستگاه پشت آن و در داخل ساختمان بوده و پولگذاری و سایر عملیات از پشت دستگاه انجام می شود.

hyosung-mx-7600t

خودپرداز سالنی

خودپرداز سالنی یا Lobby خودپردازی است که کاملاً داخل ساختمان قرار می گیرد. محل نصب این نوع دستگاه معمولاً فروشگاههای بزرگ، هتلها، مراکز تفریحی و … می باشد. اگر درب گاوصندوق دستگاه از جلو باز شود F/A (Front Access) و اگر از پشت باز شود R/A (Rear Access) نامیده می شود.

 

فرق خودپرداز دیواری و سالنی

با توجه به موارد فوق، دستگاه سالنی معمولاً سبک تر است و حمل و نقل ساده تری دارد. هزینه ساخت دریچه و نصب را نیز ندارد و بسادگی در محل قرار داده می شود. اما با توجه به اینکه در محیط بسته قرار داده می شود، معمولاً تراکنش های کمتری نسبت به دستگاه دیواری که بصورت 24 ساعته در معرض دید می باشد، دارد. البته این موضوع شامل حال مکانهایی که 24 ساعته مورد بازدید عموم هستند، نمی باشد.

Rate this post