مژده به مشتریان محترم

تعدادی از قطعاتی که اخیراً موجودی آنها تمام شده یا رو به اتمام بود به تعداد بالا مجدد در انبار خودپرداز ایران موجود شد. این قطعات شامل این موارد می باشد:

  1. هد و پری هد کارت ریدر NCR و  3Q8
  2. کابل BCU پارت نامبر A003277
  3. تسمه کوچک NQ پارت نامبر A002762
  4. Rubber NF پارت نامبر A004538
  5. Pulley NQ پارت نامبر A001513

Rate this post