سخنگوی اجرایی قانون جدید چک گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ما درگاه‌های الکترونیکی را برای مردم فعال کرده بودیم که شامل اینترنت بانک، همراه بانک و اپلیکیشن‌ها بوده اند، اما برای اقشاری از جامعه که نتوانستند با درگاه‌های الکترونیکی ارتباط برقرار کنند تلاش کردیم درگاه‌های مکانیکی مانند خودپردازها را فراهم کنیم.

در حال حاضر صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به بانک‌هایی که خدمات را ارائه می‌دهند عملیات ثبت صدور چک و تایید چک و انتقال چک را از طریق خودپردازها انجام دهند.

ارائه خدمات از طریق خودپردازها

نادعلی زاده در توضیح این مطلب گفت: برای انجام این اقدامات افراد باید حتماً کارت بانکی را در اختیار داشته باشند و کارت بانکی حتماً باید مرتبط با بانکی باشد که خدمات خودپردازی را ارائه می‌دهد.

آیا منوی مربوطه به خودپردازها اضافه شده است یا خیر؟

لحظه‌ای که کارت وارد خودپرداز می‌شود برای احراز هویت رمز اول وارد می‌شود و منوی خود پرداز نمایش داده می‌شود منوی عنوان شده تحت عنوان مدیریت چک است که افراد می‌توانند وارد عملیات مدیریت چک شوند و عملیات مد نظر شامل ثبت چک، تایید چک و یا انتقال چک را انجام دهند.

نادعلی زاده گفت: این روش از ابتدای سال جاری مدنظر بانک مرکزی بوده است و مستندات لازم نیز در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و به تدریج خدمات در حال اضافه شدن به شبکه بانکی است به طوری که در حال حاضر دو بانک این خدمات را ارائه کرده اند و تا پایان دی ماه تعدادی کثیری از بانک‌ها خدمات را ارائه خواهند کرد.

گیرندگان چک می‌توانند هر چکی را که متعلق به هر بانکی است از طریق خودپرداز عملیات انتقال یا تایید را انجام دهند فقط کافی است فرد گیرنده چک مشتری همان بانکی باشد که به خودپردازش مراجعه کرده است یعنی با در دست داشتن کارت بانکی مرتبط به بانک اصلی که خدمات خودپرداز را ارائه می‌کند مراجعه می‌کند و عملیات تایید هر چکی که مدنظرش است انجام می‌دهد.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک گفت: افرادی که نتوانستند از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند مجبور به مراجعه به شعب بانک‌ها بودند و شعب نیز به نیابت از این افراد عملیات تایید یا صدور چک را انجام می‌داد در حال حاضر ابزار خودپرداز در اختیار افراد قرار گرفته و افراد با مراجعه به خودپردازها می‌توانند عملیات را انجام دهند که قاعدتاً در وقت آن‌ها صرفه جویی خواهد شد.

اجرای ثبت چک از طریق پیامک

پیامک در دستورکار قرار دارد و فرایندهای فنی آن طی شده است مقداری ملاحظه دارد که بعد از رفع و رجوع به زودی شاهد استفاده از پیامک برای خدمات چک خواهیم بود زمان استفاده از پیامک مشخص نیست.

نادعلی زاده در ادامه گفت: از ابتدای سال تاکید شده است که گیرنده چک که فیزیک چک را دریافت می‌کند حتماً باید به سامانه صیاد مراجعه کند و حتماً مطمئن شوند که صادر کننده چک را به نام فرد ثبت کرده است اگر ثبت چک به نفع گیرنده اتفاق نیفتاده باشد و گیرنده فیزیک چک را تحویل بانک دهد بانک از پرداخت وجه چک به فرد معذور است و در واقع گیرنده متضرر می‌شود.

مسیرهای متنوع استعلامی در اختیار افراد قرار گرفته است و استعلامی که از شهریورماه مورد بهره برداری قرار گرفته است مربوط به استعلام اقلام اطلاعاتی چک است که فرد می‌تواند به سرویس مراجعه کند و اقلام اطلاعاتی چک را وارد سرویس کند و در واقع پاسخی را مبنی بر این که چک به نفع فرد اتفاق افتاده است دریافت کند .

ثبت چک‌های دو امضائه

هر امضا دار باید به طور مجزا به سامانه صیاد مراجعه و عملیات صدور چک را انجام دهد و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

چک‌های قدیمی

وی در خصوص از رده خارج شدن چک‌های قدیمی گفت: تاریخ دقیق آن مشخص نیست، ولی این جزو برنامه‌های بانک مرکزی است چرا که از ابتدای سال جاری چک‌های جدید و قدیم با همدیگر به نوعی همزیستی دارند و با توجه به استقبالی که از چک‌های جدید بوده به نظر می‌رسد بتوان در آینده چک‌های قدیمی را جمع آوری کرد.

Rate this post