بانکهای Commonwealth، ANZ، NAB و Westpac، کارمزد خودپرداز بابت دریافت وجه را برای مشتریان رقیب حذف کردند.

به گزارش Guardian چهار بانک بزرگ استرالیا تصمیم گرفتند دریافت 2 دلار استرالیا کارمزد خودپرداز از مشتریان رقیب را متوقف کنند. صبح یکشنبه، بانک Commonwealth این موضوع را اعلام کرد. عصر همان روز، بانکهای Westpac، ANZ و NAB به دنبال آن، اخذ کارمزد را متوقف کردند. البته این کارمزد کماکان برای مشتریان خارجی اعمال خواهد شد.

مدیران این بانکها بر گوش دادن به مشتریان و گرفتن بازخورد از آنها تأکید کردند. همچنین اشاره کردند این تغییر برای بسیاری از استرالیایی ها مفید خواهد بود. همه استرالیایی ها، صرف نظر از بانک خود، می توانند از دستگاه های خودپرداز خود استفاده کنند و هزینه پرداخت پول نقد را نپردازند. این موضوع از اکتبر امسال اجرایی خواهد شد.

اطلاعات بانک مرکزی استرالیا نشان می دهد که استرالیایی ها سال گذشته بیش از 250 میلیون برداشت وجه از خودپردازهای بانکهای دیگر داشته اند. این موضوع باعث درآمدزایی میلیونها دلار برای این بانکها بوده است و معمولاً اعتراض مشتریان را در پی داشته است.

 

 

 

 

Rate this post