بارکد خوان (Barcode Scanner)

وظیفه بارکد خوان یا بارکد ریدر (Barcode Reader)، خواندن بارکد (مثلاً قبض) و ارسال اطلاعات آن به سیستم می باشد. بارکد، نمایش تصویری اطلاعات (مثلاً اعداد و حروف) است.

انواع بارکد

بارکد ها یک بعدی (1D) یا دو بعدی (2D) می باشند. بارکد یک بعدی، خطی نیز نامیده می شود.

نمونه بارکد یک بعدی که در قبض ها مشاهده می شود:

 

نمونه بارکد دو بعدی:

barcode-2d

 

 

Rate this post