چاپگرهای سوزنی ( Dot Matrix Printers)

در چاپگرهای سوزنی یا پرینترهای سوزنی (که بدلیل دوام جوهر روی کاغذ بیشتر مورد علاقه بانکها هستند)، هد دستگاه که شامل تعدادی سوزن می باشد با فرمان گرفتن از بورد دستگاه و ضربه زدن به یک ریبون جوهری، باعث می شود که اثر جوهر روی کاغذ بماند. هد به سمت راست و چپ حرکت کرده و پیامهای دریافتی را روی کاغذ چاپ می کند. پس از چاپ هر سطر، با چرخش کاغذ و جمع شدن آن، سطر جدید در مقابل هد قرار می گیرد.

چاپگرهای حرارتی (Thermal Printers)

در چاپگرهای حرارتی (پرینترهای حرارتی)، هد دستگاه با گرم کردن بخشهای خاصی از کاغذ مخصوص که با نام کاغذ حرارتی شناخته می شود، موجب تغییر رنگ آن قسمت می شود و مشابه چاپگرهای معمولی، روی کاغذ اطلاعات ثبت می گردد.

 

تفاوتها

  1. چاپگرهای حرارتی سرعتی به مراتب بیشتر از چاپگرهای سوزنی دارند.
  2. دقت چاپگرهای حرارتی بسیار بیشتر از چاپگرهای سوزنی می باشد.
  3. چاگرهای سوزنی سر و صدای بیشتری تولید می کنند.
  4. اما ماندگاری کاغذهای حرارتی کمتر از کاغذهای معمولی می باشد.
Rate this post