پیشرفت تکنولوژیک در زمینه اسکیمرها، به جایی رسیده که ابزار آنتی اسکیمینگ و محافظت های روی دریچه کارت خوان به تنهایی ممکن است کافی نباشد. اسکیمر پریسکوپ که در داخل دستگاه نصب می شود قادر به خواندن اطلاعات کارت مشتری و ذخیره آن می باشد. با توجه به اینکه Periscope Skimmers برای تکمیل اطلاعات نیاز به رمز (پین) مشتری هم دارند، از دو راه معمولاً به آن دست پیدا می کنند: راه اول که خیلی مرسوم است، نصب دوربین های کوچک با تسلط روی صفحه پینپد دستگاه است و راه دوم که خیلی به ندرت استفاده می شود، نصب روکش روی پینپد اصلی (Fake Pinpads, Fake EPPs) جهت برداشتن رمز مشتریست.

پیشنهاد ساده و عملی به مشتریان محترم خودپرداز گرفتن یک دست روی پینپد دستگاه و وارد کردن رمز با دست دیگر  (مطابق شکل زیر) می باشد تا از دیده شدن رمز توسط دوربین یا سایر افراد جلوگیری شود.

cover-atm-epp-with-hand

تصاویر اسکیمر:

skimmingcontroldevice

periscopeskimmer

متن کامل خبر

Rate this post