Bank of America امکان برداشت وجه از خودپرداز با کمک نرم افزار موبایل را به خدمات خود اضافه کرد. بدین ترتیب که مشتری پس از ورود به نرم افزار موبایل بانک، وجه مورد نظر را انتخاب کرده و با حضور در کنار خودپرداز و تکمیل مراحل، آنرا دریافت می نماید.

نرم افزار موبایل بانک دارای داشبوردی است که مشتری می تواند عملیات پرکاربرد خود را روی آن ست کند. همچنین امکانات جالبی مانند تعیین هدف پس انداز نیز در این نرم افزار گنجانده شده است. مثلاً مشتری تعیین می کند که ماهانه چه مقدار پس انداز داشته باشد و نرم افزار گزارش های لازم را به وی ارائه می دهد.

با داشتن 23 میلیون کاربر موبایلی، بهبود نرم افزار موبایل همیشه از اولویت های Bank of America بوده و در کنار آن، بهبود مسمتر وبسایت این بانک نیز همواره مورد توجه می باشد.

منبع

Rate this post