پروتکل NDC یا NCR Direct Connect، پروتکل ارتباطی بین ترمینال (مانند دستگاه خودپرداز) و مرکز می باشد. این پروتکل که توسط شرکت NCR برای ارتباط دستگاههای خودپرداز این شرکت بیش از بیست سال پیش معرفی شد، در حال حاضر بیشترین پروتکل مورد استفاده در شبکه های بانکی می باشد.

در ایران نیز NDC در بسیاری از بانکها استفاده می شود و بسیاری از خودپردازها از آن استفاده کرده و شرکتهای زیادی درگیر آن می باشند.

آموزش مهارتهای مرتبط با خودپرداز، مخصوصاً امور نرم افزاری همواره چالش افراد علاقه مند مخصوصاً کارشناسان بانکی می باشد. شرکتها معمولاً دانش فنی را در انحصار خود داشته و آموزشهای تخصصی در این حوزه ارائه نمی گردد. کلاسهای آموزشی برگزار شده طبق قراردادهای خرید دستگاه خودپرداز نیز عمدتاً مربوط به عملیات کاربری و راهبری دستگاههای خودپرداز می باشد.

مفتخریم به اطلاع بانکها و موسسات مالی و شرکتهای مربوطه برسانیم که دوره عمومی آموزش NDC به درخواست شما قابل برگزاری می باشد. در صورت نیاز به آموزش NDC و یا اخذ مشاوره در خصوص اتصال دستگاهها با پروتکل NDC و یا رفع ایرادات، با ما در تماس باشید.

 

آموزش NDC

برگزاری کلاس آشنایی با پروتکل NDC توسط امیر امین صبوری

Rate this post