در حال بارگذاری...

نقطه عطفی در تولید خودپرداز در کارخانه بوداپست NCR

کارخانه بوداپست NCR

NCR اعلام کرد که کارخانه بوداپست NCR (مجارستان) سیصد و پنجاه هزارمین خودپرداز خود را در یازدهمین سال فعالیت تولید کرد. کارخانه بوداپست با داشتن 750 نفر نیروی کار، بزرگترین کارخانه NCR می باشد که برای بازار آفریقا، اروپا، خاور میانه و آمریکا خودپرداز تولید می کند.

منبع

کارخانه بوداپست NCR