به گزارش بانک مرکزی، تا پایان مهر ماه سال جاری، مردم با حدود 346 میلیون کارت خودپرداز از 59 هزار خودپرداز استفاده می کنند.

بیشترین تعداد کارت صادره مربوط به بانک ملی ایران با نزدیک به 78 میلیون کارت می باشد. به طور متوسط هر فرد یک کارت عابربانک از بانک ملی دارد. رتبه های بعدی به ترتیب برای بانک ملت با 45 میلیون کارت، بانک پارسیان با 30 میلیون کارت، بانک سپه با 28 میلیون کارت و بانک صادرات با 21 میلیون کارت می باشد.

از 346 میلیون کارت صادر شده، حدود یک چهارم آن مربوط به تهران و مابقی مربوط به سایر استانها می باشد.

طبقه آمار بانک مرکزی، از حدود 60 هزار خودپرداز نصب شده در کشور، بیش از 8 هزار عدد مربوط به بانک ملی و پس از آن بانکهای صادرات، ملت، سپه و تجارت در رتبه های بعدی قرار دارند. بیش از 13 درصد خودپردازهای کشور و 22 درصد کارتهای صادره مربوط به بانک ملی می باشد.

آمار خودپرداز معمولاً توسط همه بانکها به روز رسانی نمی شود لذا تعداد آن همواره با واقعیت اختلاف دارد. تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری مانند قرض الحسنه رسالت، نور و ملل آمار خودپردازهای نصب شده خود را به بانک مرکزی ارائه نداده اند.

4.9/5 - (7 امتیاز)