در حال بارگذاری...
01
خرید دستگاه

تماس با شرکت و خرید ATM

02
نصب و راه اندازی

اتصال به شبکه بانکی و پولگذاری

03
درآمدزایی

دریافت کارمزد تراکنشهای انجام شده

پیشنهادهای هیجان انگیز